Edit option is now available, after payment is made.

INSTRUCTIONS FOR REGISTRATION
பதிவு செய்வதற்கான அறிவுரைகள்

 • Before online registration for the Direct Recruitment of Special Teachers in School Education & Other Departments, read carefully the instructions given herein and click "Apply Now".
 • The registration page opens up wherein, the candidate has to fill-in the online application form.
 • As the application is specifically designed  for each post, candidates must choose “Post applied for” carefully.
 • Candidate has to choose the “Order of Preference of the Department” of their choice; however the Board reserves its right in the allocation of Department for appointment on the basis of communal turn / vacancy.
 • பள்ளிக்கல்வி மற்றும் இதர துறைகளில் சிறப்பு ஆசிரியர்கள் நேரடி நியமனத்திற்கான இணையவழி விண்ணப்பத்தினை பதிவு செய்யும்முன், இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள அறிவுரைகளை கவனமாகபடித்து, அதன்பின் "Apply Now "- ஐ கிளிக்செய்யவும்.
 • பதிவு செய்வதற்கான விண்ணப்ப பக்கம் திரையில் வரும்; அதில் தேர்வர்கள் தங்கள் விவரங்களை பூர்த்தி செய்யவேண்டும்.
 • விண்ணப்பம், பதவிக்கேற்றாற்போல் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளதால் “Post applied for” என்ற பகுதியில் பதவியை மிகவும் கவனமாக தெரிவு செய்யவேண்டும்.
 • தேர்வர்கள் துறையின் முன்னுரிமை வரிசை தெரிவு செய்யவேண்டும். எனினும் இனச்சுழற்சி / காலிப்பணியிடங்கள் இருப்பதைப் பொருத்து பணிநியமனம் செய்யப்படும், துறை ஒதுக்கீடு உரிமை ஆசிரியர் தேர்வு வாரியத்திற்கு உரியது.
Step:1

Fields indicated by * mark are mandatory.

Candidate has to fill- in the following basic informations.
 1. Candidate’s Name.
 2. Name of Father / Mother / Guardian.
 3. Date of Birth(Age should not be over 57 years as on 1-7-2017, as the age of superannuation is 58 years).
 4. Gender.
 5. Community / PWD Candidates (Since the payment structure is different for various categories, candidates are advised to enter the correct community / PWD category. Once the payment is made, it will not be refunded).
 6. Persons with Disability (Orthopedically Impaired/Visually Impaired) should choose their percentage of disabilities and choose whether they need scribe or not.
  #Applicable for eligible candidates as per G.O. (Ms). No. 68 School Education [SE3(1)] Department, dated 30.05.2017
 7. Candidate should enter a valid Email ID and confirm the same.
 8. For Destitute Widows / Ex-Servicemen Reservation – Candidates should obtain the certificate from the competent authority.
 9. Candidate should enter his/her Mobile Number; second Mobile Number is optional.
 10. Address for Communication: Candidate should enter his / her address as per the specification given therein.
 11. Enter a password of candidate’s choice with 8 to 15 characters and this password should be remembered by the candidates, as it is essential for further processing and future logins. Following characters are not allowed in the password (,*, #, &, {, }, ‘, +,).
 12. Save the information you have entered.
நிலை:1

*குறியிடப்பட்டு காட்டப்பட்டுள்ள விவரங்களை பூர்த்தி செய்வது கட்டாயமாகும்.

தேர்வர்கள் பின்வரும் அடிப்படை விவரங்களை பூர்த்தி செய்யவேண்டும்.
 1. தேர்வரின் பெயர்
 2. தேர்வரின் தந்தை / தாயார் / காப்பாளர் பெயர்
 3. பிறந்த தேதி(பணிநிறைவு வயது 58 ஆண்டுகள் என்பதால், 01.07.2017 அன்று பணிநாடுநர்களின் வயது 57க்கு மேல் இருக்கக் கூடாது).
 4. பாலினம்
 5. இனம் / மாற்றுத்திறனாளிகள் (வெவ்வேறு வகையினருக்கான தேர்வுக்கட்டணம் வேறுபட்டது என்பதால், தேர்வர்கள் தங்களது சரியான இனத்தினை குறிப்பிட கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். கட்டணம் செலுத்தப்பட்ட பின்னர், மீளவும் திருப்பி அளிக்கப்படமாட்டாது).
 6. உடற்திறன் குறைபாடுடைய / விழித்திறன் குறைபாடுடைய மாற்றுத்திறனாளிகள் தங்களது உடற்திறன் குறைபாட்டு சதவீதத்தை குறிப்பிடுவதுடன், சொல்வதை எழுதுபவர் (Scribe) நியமனம் செய்யப்படவேண்டுமா என்பதையும் குறிப்பிட வேண்டும்.
  #அரசாணை Ms. எண் 68 பள்ளிக்கல்வி [பக3(1)] துறை, நாள் 30.05.2017 தகுதியான பணிநாடுநர்களுக்கு பொருந்தும்
 7. தேர்வர்கள் நடைமுறையில் உள்ள செல்லத்தக்க தங்களது மின்னஞ்சல் முகவரியை கண்டிப்பாக குறிப்பிடுவதுடன் அதனை மீளவும் உறுதி செய்யவேண்டும்.
 8. ஆதரவற்ற விதவை / முன்னாள் இராணுவத்தினருக்கான ஒதுக்கீடு - முன்னுரிமை கோருபவர்கள் உரிய அலுவலரிடம் சான்று பெற்றிருக்க வேண்டும்.
 9. தேர்வர்கள் தங்களுடைய அலைபேசி எண்ணை கண்டிப்பாக குறிப்பிட வேண்டும். இரண்டாவது அலைபேசி எண் குறிப்பிடுவது தேர்வரின் விருப்பத்தினைப் பொருத்தது.
 10. தொடர்பு முகவரி: தேர்வர்கள் தங்களது தொடர்பு முகவரியை உரிய கலத்தில், அங்கே தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளவாறு கண்டிப்பாக குறிப்பிட வேண்டும்.
 11. தேர்வர்கள் தாங்கள் விரும்பும் 8 முதல் 15 எழுத்துக்களைக் கொண்ட கடவுச்சொல்லை பயன்படுத்த வேண்டும். தொடர்ச்சியாக விண்ணப்பத்தினை முழுமையாக பூர்த்தி செய்வதற்கும், பின்னர் உள்நுழைவதற்கும் இந்த கடவுச்சொல் முக்கியமானது ஆகும். இதனை கண்டிப்பாக தவறாமல் நினைவில் கொள்ள வேண்டும். கீழ்க்கண்ட குறியீடுகளை கடவுச் சொல்லாக பயன்படுத்தக்கூடாது (,*, #, &, {, }, ‘, +,).
 12. தாங்கள் பூர்த்தி செய்த விவரங்களை சேமிக்கவும்.
Step:2
 • A confirmation screen with all the data filled by the candidate will be displayed.
 • Candidates are advised to verify the details given therein, especially those fields highlighted in Blue Colour. Once registered, these fields CANNOT be modified.
 • If there are any errors, rectify the same using Edit data option. Otherwise Submit the same.
நிலை:2
 • தேர்வரால் பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விவரங்களை உறுதி செய்யும்பொருட்டு ஒரு படிவம் திரையில் தோன்றும்.
 • தேர்வர்கள் அத்திரையில் தெரியவரும் விவரங்களை சரிபார்த்துக்கொள்ளவும். குறிப்பாக நீலநிறத்தில் காட்டப்பட்டுள்ள விவரங்களை மீளவும் சரிபார்த்துக்கொள்ளவும். இவ்விவரங்கள் ஒருமுறை பதிவு செய்யப்பட்டு விட்டால், மீளவும் கண்டிப்பாக மாற்ற இயலாது.
 • அதில் ஏதேனும் தவறுகள் இருப்பின், Edit Data - ஐ பயன்படுத்தி அவ்விவரங்களை சரிசெய்து கொள்ளவும். தவறேதும் இல்லையெனில் Submit - ஐ பயன்படுத்தி சமர்ப்பிக்கவும்.
Step:3
 • On submission, an acknowledgement along with unique registration number will be sent to the candidate’s registered Email ID and Mobile Number. Candidates are advised to note the registration number, as it is essential for further processing and future logins.
நிலை:3
 • சமர்ப்பித்தவுடன், தேர்வரால் பதிவு செய்யப்பட்ட மின்னஞ்சல் முகவரி மற்றும் அலைபேசி எண்ணிற்கு, ஒரு பிரத்யேக எண்ணுடன் கூடிய ஒப்புகை அனுப்பிவைக்கப்படும். அந்த பதிவுஎண்ணை தவறாது குறித்து வைத்துக்கொள்ள தேர்வர்கள் அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். ஏனெனில் இப்பதிவு எண், தொடர்ச்சியாக விண்ணப்பம் பூர்த்தி செய்வதற்கும், பின்னர் உள் நுழைவதற்கும் முக்கியமானதாகும்.
Step:4
 • Click Login:Login, using the generated registration number and password. Fill in the General and Technical Qualification Details as applicable.
 • Those candidates who have registered in District Employment Office after completing all the required qualifications for the post should fill-in the registration date and renewal date.
 • Candidate has to choose the exam district of their choice; however the Board reserves its right in the allocation of exam district.
 • Read the declaration, tick the check boxes and click SUBMIT.
நிலை:4
 • Click Login:தேர்வரது பதிவு எண் மற்றும் கடவுச்சொல்லை பயன்படுத்தி உள்நுழைக. பொது மற்றும் தொழில்நுட்பக் கல்வித்தகுதி சார்ந்த விவரங்களைப், பூர்த்திசெய்க.
 • பணியிடத்திற்கு உரிய அனைத்து கல்வித்தகுதிகளையும் பெற்றபின், அதனை மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு அலுவலகத்தில் பதிவு செய்துள்ள தேர்வர்கள் பதிவு செய்த நாள் மற்றும் அடுத்து புதுப்பிக்கப்படவேண்டிய நாளை பூர்த்தி செய்யவேண்டும்.
 • தேர்வர்கள் தாங்கள் தேர்வு எழுத விரும்பும் மாவட்டத்தினை தெரிவு செய்யவேண்டும். எனினும் தேர்வு எழுதும் மாவட்டத்தினை ஒதுக்கீடு செய்யும் உரிமை ஆசிரியர் தேர்வு வாரியத்திற்கு உரியது.
 • உறுதிமொழியினை படித்துப் பார்த்து, சரிபார்க்கும் கட்டத்தில் டிக் செய்த பின் SUBMIT – ஐ கிளிக் செய்க.
Step:5
 • Upload clear / legible Photograph and Signature: All the candidates are required to upload their scanned recent colour passport size photograph and signature.
 • The maximum file size of the photograph is 50 kb and that of the signature is 20 kb.
 • The Online application system will not allow to upload any files larger than the above mentioned sizes.
 • All candidates have to upload his/her photograph and signature only in “jpg/jpeg format”.
  Once the photograph and signature files are uploaded by the candidate successfully, the system will show on the screen the Photograph and Signature that has been uploaded. If these have been correctly uploaded, you should now proceed further to make payment through the online payment mode.
நிலை:5
 • புகைப்படம் மற்றும் கையொப்பத்தினை பதிவேற்றம் செய்க: அனைத்து தேர்வர்களும் தங்களது சமீபத்திய தெளிவான வண்ண புகைப்படம் மற்றும் கையொப்பத்தினை பதிவேற்றம் செய்வது அவசியமாகும்.
 • புகைப்படக் கோப்பின் அளவானது அதிகபட்சமாக 50 kb வரையிலானதாகவும், கையொப்ப கோப்பின் அளவானது அதிகபட்சமாக 20 kb வரையிலானதாகவும் அமைந்திருக்க வேண்டும். மேற்கண்டுள்ள அளவை விட அதிகமானதாக கோப்பின் அளவு இருப்பின், அதனை இணையவழி விண்ணப்பிப்பதற்கான அமைப்பானது பதிவேற்றம் செய்ய அனுமதிக்காது.
 • அனைத்து தேர்வர்களும் தங்களுடைய புகைப்படம் மற்றும் கையொப்பத்தினை “jpg/jpeg format” ல் மட்டுமே பதிவேற்றம் செய்ய வேண்டும்.
 • புகைப்படம் மற்றும் கையொப்பம் தேர்வரால் வெற்றிகரமாக பதிவேற்றம் செய்யப்பட்ட பின், தேர்வரால் பதிவேற்றம் செய்யப்பட்ட புகைப்படம் மற்றும் கையொப்பம் திரையில் தோன்றும். இவை சரியாக பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டிருப்பின், தேர்வுக் கட்டணத்தினை இணையவழி செலுத்துவதற்கு மேற்கொண்டு தொடரலாம்.
Step:6
 • Make payment of examination fee only through online mode. The fee for examination is Rs.500/- (for SC/SCA/ST and differently abled persons Rs.250/-) + service charges extra.Payment can be made either by Credit Card / Debit Card / Net Banking / Wallets.
நிலை:6
 • தேர்வு கட்டணத்தினை இணையவழியாக மட்டுமே செலுத்தவும். தேர்வுக் கட்டணம் ரூ.500/- (ஆதிதிராவிடர் / அருந்ததியினர் / பழங்குடியினர் மற்றும் மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான தேர்வுக் கட்டணம் ரூ.250/-) மற்றும் சேவைக் கட்டணம் தனி. தேர்வுக் கட்டணத்தை பின்வரும் ஏதேனும் ஒரு முறையினை மட்டுமே பயன்படுத்தி செலுத்த இயலும். கடன் அட்டை (Credit Card) / பற்று அட்டை (Debit Card) / இணைய வழி வங்கி பரிமாற்றம் (Net Banking) / இணைய வழி பணப்பரிமாற்ற மென்பொருள் (Wallets)
 •  
  For OC/BC/BCM/MBC/DNC
  Payment Options Exam Fee Total Amount Payable Including Convenience Charges
  Credit Card 500 508.63
  Debit Card 500 508.63
  Net Banking 500 517.25
  Wallets 500 514.38
  Jio Wallet 500 502.82
  Amex/JCB Cards 500 517.25
  For SC/SCA/ST or Differently Abled
  Payment Options Exam Fee Total Amount Payable Including Convenience Charges
  Credit Card 250 254.31
  Debit Card 250 254.31
  Net Banking 250 267.25
  Wallets 250 257.19
  Jio Wallet 250 251.41
  Amex/JCB Cards 250 258.63
Step:7
 • Upon successful payment acknowledgement will be displayed. Applicant shall save and print the acknowledgment receipt.
நிலை:7
 • தேர்வுக் கட்டணம் வெற்றிகரமாக செலுத்தப்பட்டவுடன் ஒரு ஒப்புகைச் சீட்டு திரையில் தோன்றும். தேர்வர்கள் ஒப்புகைச் சீட்டினை சேமித்து அச்செடுத்துக் கொள்ளலாம்.
Step:8
 • Take a printout of the application for the Direct Recruitment of Special Teachers and keep the same safely for future reference.
 • For technical issues write Email to support@trbonlineexams.in. Helpline Number: 044 -28272455, 7373008144, 7373008134
நிலை:8
 • சிறப்பு ஆசிரியர் நேரடி நியமனத்திற்கான விண்ணப்பத்தினை அச்செடுத்துக் கொள்வதுடன் எதிர்கால பயன்பாட்டிற்கு பாதுகாப்பாக வைத்துக் கொள்ளவும்.
 • தொழில்நுட்ப பிரச்சினைகளுக்கு support@trbonlineexams.in என்ற முகவரிக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்பவும். உதவிக்கான தொலைபேசி எண்கள்: 044-28272455, 7373008144, 7373008134