TRB

View / Download Hall Ticket 

INSTRUCTIONS FOR REGISTRATION
பதிவு செய்வதற்கான அறிவுரைகள்

 • Before register online for the Direct Recruitment of Lecturers in Government Polytechnic Colleges, read fully the instructions given herein and click Apply Now.
 • The registration page opens up wherein, the candidate has to fill-in the online application form.
 • As per the Judgement in W.P.Nos. 17201 to 17203 of 2017 dated 05.07.2017 of the Hon’ble High Court of Madras, received on 27.07.2017, the notification / advertisement No. 04/2017 dated 16.06.2017 is hereby quashed and a fresh notification is issued, accordingly.
 • As per the Judgement in W.P.Nos. 17201 to 17203 of 2017 dated 05.07.2017 of the Hon’ble High Court of Madras, received on 27.07.2017, the candidates applied pursuant to the notification dated 16.06.2017 need not submit their applications once again and the applications already received shall be considered.
 • அரசு பல்தொழில்நுட்ப கல்லூரிகளில் விரிவுரையாளர் நேரடி நியமனத்திற்கான இணையவழி விண்ணப்பத்தினை பதிவுசெய்யும் முன், இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள அறிவுரைகளை முழுமையாக படித்து, அதன்பின் Apply Now - ஐ கிளிக் செய்யவும்.
 • பதிவு செய்வதற்கான விண்ணப்ப பக்கம் திரையில் வரும், அதில் தேர்வர்கள் தங்கள் விவரங்களை பூர்த்தி செய்யவேண்டும்.
 • 27.07.2017 அன்று பெறப்பட்ட மாண்புமிகு சென்னை உயர்நீதிமன்ற வழக்கு, டபிள்யு.ப்பி எண்கள். 17201 வடி 17203 /2017 நாள் 05.07.2017-ன் தீர்ப்பின்படி 16.06.2017 அன்று வெளியிடப்பட்ட அறிவிக்கை/விளம்பர எண்.04/2017 தற்பொழுது ரத்து செய்யப்படுவதுடன் புதிய அறிவிக்கை இதன்படி வெளியிடப்படுகிறது.
 • 27.07.2017 அன்று பெறப்பட்ட மாண்புமிகு சென்னை உயர்நீதிமன்ற வழக்கு டபிள்யு.ப்பி எண்கள் 17201 முதல் 17203 /2017 நாள் 05.07.2017-ன் தீர்ப்பின்படி, 16.06.2017 அன்று வெளியிடப்பட்ட அறிவிக்கை/விளம்பர எண்.04/2017 நாள் 16/06/2017-ன்படி விண்ணப்பித்த பணிநாடுநர்கள் மீள விண்ணப்பங்களை பதிவு செய்யத் தேவையில்லை. ஏற்கனவே பெறப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும்.
Step:1

Fields indicated by * mark are mandatory.

Candidate has to fill- in the following basic information.
 1. Candidate’s Name
 2. Name of Father / Mother / Guardian
 3. Date of Birth(Age should not be over 57 years as on 1-7-2017, as the age of superannuation is 58 years).
 4. Gender.
 5. Community (Since the payment structure is different for various categories, candidates are advised to enter the correct community / PWD category. Once the payment was made, it will not be refunded).
 6. Persons with Disability (Orthopedically Impaired/Visually Impaired) should choose their percentage of disabilities and choose whether they need scribe or not.
 7. Candidate should enter a valid E-Mail ID and confirm the same.
 8. Candidate should enter his/her Mobile Number, second Mobile Number is optional.
 9. Address for Communication: Candidate should enter his / her address as per the specification given therein.
 10. Enter a password of candidate’s choice with 8 to 15 characters and this password should be remembered by the candidates, as it is essential for further processing and future logins. Following characters are not allowed in the password (*, #, &, {, }, ‘, +).
 11. Save the information you have entered.
நிலை:1

*குறியிடப்பட்டு காட்டப்பட்டுள்ள விவரங்களை பூர்த்தி செய்வது கட்டாயமாகும்.

தேர்வர்கள் பின்வரும் அடிப்படை விவரங்களை பூர்த்தி செய்யவேண்டும்.
 1. தேர்வரின் பெயர்
 2. தேர்வரின் தந்தை / தாயார் / காப்பாளர் பெயர்
 3. பிறந்த தேதி(பணிநிறைவு வயது 58 ஆண்டுகள் என்பதால், 01.07.2017 அன்று பணிநாடுநர்களின் வயது 57க்கு மேல் இருக்கக் கூடாது).
 4. பாலினம்
 5. இனம் (வெவ்வேறு வகையினருக்கான தேர்வுக்கட்டணம் வேறுபட்டது என்பதால், தேர்வர்கள் தங்களது சரியான இனத்தினை குறிப்பிட கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். கட்டணம் செலுத்தப்பட்ட பின்னர், மீளவும் திருப்பி அளிக்கப்படமாட்டாது).
 6. உடற்திறன் குறைபாடுடைய / விழித்திறன் குறைபாடுடைய மாற்றுத்திறனாளிகள் தங்களது உடற்திறன் குறைபாட்டு சதவீதத்தை குறிப்பிடுவதுடன், தேர்வு எழுத சொல்வதை எழுதுபவர் (Scribe) நியமனம் செய்யப்படவேண்டுமா என்பதையும் குறிப்பிட வேண்டும்.
 7. தேர்வர்கள் நடைமுறையில் உள்ள தங்களது மின்னஞ்சல் முகவரியை கண்டிப்பாக குறிப்பிடுவதுடன் அதனை மீளவும் உறுதி செய்யவேண்டும்.
 8. தேர்வர்கள் தங்களுடைய அலைபேசி எண்ணை கண்டிப்பாக குறிப்பிட வேண்டும். இரண்டாவது அலைபேசி எண் குறிப்பிடுவது தேர்வரின் விருப்பத்தினைப் பொருத்தது.
 9. தொடர்பு முகவரி: தேர்வர்கள் தங்களது தொடர்பு முகவரியை உரிய கலத்தில், அங்கே தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளவாறு கண்டிப்பாக குறிப்பிட வேண்டும்.
 10. தேர்வர்கள் தாங்கள் விரும்பும் 8 முதல் 15 எழுத்துக்களைக் கொண்ட கடவுச்சொல்லை பயன்படுத்துக. தொடர்ச்சியாக விண்ணப்பத்தினை முழுமையாக பூர்த்தி செய்வதற்கும், பின்னர் உள்நுழைவதற்கும் இந்த கடவுச்சொல் முக்கியமானது ஆகும். இதனை கண்டிப்பாக தவறாமல் நினைவில் கொள்ள வேண்டும். கீழ்க்கண்ட குறியீடுகளை கடவுச் சொல்லாக பயன்படுத்தக்கூடாது (*, #, &, {, }, ‘, +).
 11. தாங்கள் பூர்த்தி செய்த விவரங்களை சேமிக்கவும்.
Step:2
 • A confirmation screen with all the data filled by the candidate will be displayed.
 • Candidates are advised to verify the details given therein, especially those fields highlighted in Blue Colour. Once registered, these fields CANNOT be modified.
 • If there are any errors, rectify the same using Edit data option. Otherwise Submit the same.
நிலை:2
 • தேர்வரால் பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விவரங்களை உறுதி செய்யும்பொருட்டு ஒரு படிவம் திரையில் தோன்றும்.
 • தேர்வர்கள் அத்திரையில் தெரியவரும் விவரங்களை சரிபார்த்துக்கொள்ளவும். குறிப்பாக நீலநிறத்தில் காட்டப்பட்டுள்ள விவரங்களை மீளவும் சரிபார்த்துக்கொள்ளவும். இவ்விவரங்கள் ஒருமுறை பதிவு செய்யப்பட்டு விட்டால், மீளவும் கண்டிப்பாக மாற்ற இயலாது.
 • அதில் ஏதேனும் தவறுகள் இருப்பின், Edit Data - ஐ பயன்படுத்தி அவ்விவரங்களை சரிசெய்து கொள்ளவும். தவறேதும் இல்லையெனில் Submit - ஐ பயன்படுத்தி சமர்ப்பிக்கவும்.
Step:3
 • On submission, an acknowledgement along with unique registration number will be sent to the candidate’s registered email ID and Mobile Number. Candidates are advised to note the registration number, as it is essential for further processing and future logins.
நிலை:3
 • சமர்ப்பித்தவுடன், தேர்வரால் பதிவு செய்யப்பட்ட மின்னஞ்சல் முகவரி மற்றும் அலைபேசி எண்ணிற்கு, ஒரு பிரத்யேக எண்ணுடன் கூடிய ஒப்புகை அனுப்பிவைக்கப்படும். அந்த பதிவுஎண்ணை தவறாது குறித்து வைத்துக்கொள்ள தேர்வர்கள் அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். ஏனெனில் இப்பதிவு எண், தொடர்ச்சியாக விண்ணப்பம் பூர்த்தி செய்வதற்கும், பின்னர் உள் நுழைவதற்கும் முக்கியமானதாகும்.
Step:4

Click Login:

  For Non-Engineering Candidates(Subjects - English,Mathematics, Physics, Chemistry, Modern Office Practice).
 • Login, using the generated registration number and password. Fill in the Educational Details and main subjects studied in UG & PG degree.
 • For the Direct Recruitment of Lecturers in Government Polytechnic Colleges, candidates should have studied the same subject in Both Bachelor’s degree and Master’s degree, both for academic subjects and Languages.
 • After filling in the UG degree and PG degree details, the post applied for will be displayed automatically.
 • For Engineering Candidates(Subjects - Civil Engineering, Mechanical Engineering, Electrical and Electronics Engineering, Electronics and Communication Engineering,Instrumentation and Control Engineering, Computer Science Engineering,Information Technology, Production Engineering, Textile Technology, Printing Technology).
 • Login, using the generated registration number and password. Fill in the Educational Details and main subjects studied in UG degree.
 • For the Direct Recruitment of Lecturers in Government Polytechnic Colleges, candidates should have studied the subject in Bachelor’s degree.
 • After filling in the UG degree details, the post applied for will be displayed automatically.
நிலை:4

Click Login:

  பொறியியல் படிப்பு அல்லாத பாட தேர்வர்கள் (Subjects - மாடர்ன் ஆபிஸ் பிராக்டிஸ், ஆங்கிலம், கணிதம், இயற்பியல், வேதியியல்).
 • தேர்வரது பதிவு எண் மற்றும் கடவுச்சொல்லை பயன்படுத்தி உள் நுழைக. கல்வித் தகுதி சார்ந்த விவரங்கள் மற்றும் இளங்கலை, முதுகலை பட்டத்தில் பயின்ற முதன்மைப் பாடத்தை பூர்த்தி செய்க.
 • அரசு பல்தொழில்நுட்ப கல்லூரிகளில், பொறியியல் படிப்பு அல்லாத மொழி மற்றும் பாட விரிவுரையாளர்கள் நேரடி நியமனத்திற்கு, தேர்வர்கள் ஒரே முதன்மைப் பாடத்தில் இளங்கலை மற்றும் முதுகலை பட்டத்தினை பெற்றிருக்க வேண்டும்.
 • இளங்கலை மற்றும் முதுகலை பட்ட விவரங்களை பூர்த்தி செய்தவுடன், விண்ணப்பிக்க விரும்பும் பதவி தானாக திரையில் தோன்றும்.
 • பொறியியல் படிப்பு தேர்வர்கள் (Subjects - அமைப்பியல், இயந்திரவியல், மின்னியல் மற்றும் மின்னணுவியல், மின்னணுவியல் மற்றும் தொடர்பியல், கருவியல் மற்றும் கட்டுப்பாடு, கணிப்பொறியியல், தகவல் தொடர்பியல், உற்பத்தியல், நெசவுத் தொழில்நுட்பம், அச்சுத் தொழில்நுட்பம் ).
 • தேர்வரது பதிவு எண் மற்றும் கடவுச்சொல்லை பயன்படுத்தி உள் நுழைக. கல்வித் தகுதி சார்ந்த விவரங்கள் மற்றும் இளங்கலை பட்டத்தில் பயின்ற முதன்மைப் பாடத்தை பூர்த்தி செய்க.
 • அரசு பல்தொழில்நுட்ப கல்லூரிகளில், பொறியியல் படிப்பு விரிவுரையாளர்கள் நேரடி நியமனத்திற்கு, தேர்வர்கள் முதன்மைப் பாடத்தில் இளங்கலை பெற்றிருக்க வேண்டும்.
 • இளங்கலை பட்ட விவரங்களை பூர்த்தி செய்தவுடன், விண்ணப்பிக்க விரும்பும் பதவி தானாக திரையில் தோன்றும்.
Step:5
 • Upload clear / legible Photograph and Signature: All the candidates are required to upload their scanned recent colour passport size photograph and signature.
 • The maximum file size of the photograph is 50 kb and that of the signature is 20 kb.
 • The Online application system will not allow to upload any files larger than the above mentioned sizes.
 • All candidates have to upload his/her photograph and signature only in “jpg/jpeg format”.
  Once the photograph and signature files are uploaded by the candidate successfully, the system will show on the screen the Photograph and Signature that has been uploaded. If these have been correctly uploaded, you should now proceed further to make payment through the online payment mode.
நிலை:5
 • புகைப்படம் மற்றும் கையொப்பத்தினை பதிவேற்றம் செய்க: அனைத்து தேர்வர்களும் தங்களது சமீபத்திய தெளிவான வண்ண புகைப்படம் மற்றும் கையொப்பத்தினை பதிவேற்றம் செய்வது அவசியமாகும்.
 • புகைப்படக் கோப்பின் அளவானது அதிகபட்சமாக 50 kb வரையிலானதாகவும், கையொப்ப கோப்பின் அளவானது அதிகபட்சமாக 20 kb வரையிலானதாகவும் அமைந்திருக்க வேண்டும். மேற்கண்டுள்ள அளவை விட அதிகமானதாக கோப்பின் அளவு இருப்பின், அதனை இணையவழி விண்ணப்பிப்பதற்கான அமைப்பானது பதிவேற்றம் செய்ய அனுமதிக்காது.
 • அனைத்து தேர்வர்களும் தங்களுடைய புகைப்படம் மற்றும் கையொப்பத்தினை “jpg/jpeg format” ல் மட்டுமே பதிவேற்றம் செய்ய வேண்டும்.
 • புகைப்படம் மற்றும் கையொப்பம் தேர்வரால் வெற்றிகரமாக பதிவேற்றம் செய்யப்பட்ட பின், தேர்வரால் பதிவேற்றம் செய்யப்பட்ட புகைப்படம் மற்றும் கையொப்பம் திரையில் தோன்றும். இவை சரியாக பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டிருப்பின், தேர்வுக் கட்டணத்தினை இணையவழி செலுத்துவதற்கு மேற்கொண்டு தொடரலாம்.
Step:6
 • Make payment of examination fee only through online mode. The fee for examination is Rs.600/- (for SC/SCA/ST and differently abled persons Rs.300/-) + service charges extra.Payment can be made either by Credit Card / Debit Card / Net Banking / Wallets.
நிலை:6
 • தேர்வு கட்டணத்தினை இணையவழியாக மட்டுமே செலுத்தவும். தேர்வுக் கட்டணம் ரூ.600/- (ஆதிதிராவிடர் / அருந்ததியினர் / பழங்குடியினர் மற்றும் மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான தேர்வுக் கட்டணம் ரூ.300/-) மற்றும் சேவைக் கட்டணம் தனி. தேர்வுக் கட்டணத்தை பின்வரும் ஏதேனும் ஒரு முறையினை மட்டுமே பயன்படுத்தி செலுத்த இயலும். கடன் அட்டை (Credit Card) / பற்று அட்டை (Debit Card) / இணைய வழி வங்கி பரிமாற்றம் (Net Banking) / இணைய வழி பணப்பரிமாற்ற மென்பொருள் (Wallets)
 •  
  For OC/BC/BCM/MBC/DNC
  Payment Options Exam Fee Total Amount Payable Including Convenience Charges
  Credit Card 600 610.35
  Debit Card 600 610.35
  Net Banking 600 617.25
  Wallets 600 620.70
  Jio Wallet 600 603.39
  Amex/JCB Cards 600 620.70
  For SC/SCA/ST or Differently Abled
  Payment Options Exam Fee Total Amount Payable Including Convenience Charges
  Credit Card 300 305.18
  Debit Card 300 305.18
  Net Banking 300 317.25
  Wallets 300 310.35
  Jio Wallet 300 301.62
  Amex/JCB Cards 300 310.35
Step:7
 • Upon successful payment acknowledgement will be displayed. Applicant shall save and print the acknowledgment receipt.
நிலை:7
 • தேர்வுக் கட்டணம் வெற்றிகரமாக செலுத்தப்பட்டவுடன் ஒரு ஒப்புகைச் சீட்டு திரையில் தோன்றும். தேர்வர்கள் ஒப்புகைச் சீட்டினை சேமித்து அச்செடுத்துக் கொள்ளலாம்.
Step:8
 • Take a printout of the application for the Direct Recruitment of Lecturers in Government Polytechnic Colleges and preserve the same for future reference.
 • For technical issues write email to support@trbonlineexams.in. Helpline Number: 044 -28272455, 7373008144, 7373008134
நிலை:8
 • அரசு பல்தொழில்நுட்ப கல்லூரிகளுக்கான விரிவுரையாளர் நேரடி நியமனத்திற்கான விண்ணப்பத்தினை அச்செடுத்துக் கொள்வதுடன் எதிர்கால பயன்பாட்டிற்கு பாதுகாப்பாக வைத்துக் கொள்ளவும்.
 • தொழில்நுட்ப பிரச்சினைகளுக்கு support@trbonlineexams.in என்ற முகவரிக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்பவும். உதவிக்கான தொலைபேசி எண்கள்: 044-28272455, 7373008144, 7373008134